LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: 376 miljoner till energiområdet - 55 av dessa till KTH
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Sun, 12 Feb 2006 18:39:57 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (18 lines)


Energimyndigheten har beviljat totalt 376 miljoner kronor till en omfattande satsning på forskning och utveckling på energiområdet. Besluten innebär fleråriga satsningar på verksamhet vid kompetenscentrum för bland annat förbränningsforskning, satsning på elkraftteknik, vind- och solenergi samt forskning på värmeområdet. Satsningarna har möjliggjorts av att energiforskningsanslagen återställdes i statsbudgeten för år 2006.
 - Ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt hållbart energisystem i Sverige förutsätter omfattande forsknings- och utvecklingsinsatser. Staten måste vara en uthållig finansiär av sådana insatser. Miljö- och energiteknik är en stark tillväxtbransch. Betydande och framgångsrik forskning och utveckling på energiteknikområdet kan generera såväl tillväxt, som ökad sysselsättning och exportmöjligheter, säger Generaldirektör Thomas Korsfeldt.

147 miljoner till sex kompetenscentrum (KC)
Energimyndigheten har beviljat totalt 147 miljoner kronor till sex Kompetenscentrum för utveckling av energiteknik. Kompetenscentrum bygger på och vidareutvecklar starka forskargrupper vid svenska högskolor. De finansieras till cirka 30 procent av Energimyndigheten och i övrigt av näringsliv och högskolorna själva. Genom FoU-program som är inriktade på företagens långsiktiga intressen stärks samarbetet mellan högskola och företag.

Två kompetenscentrum från KTH får stöd. De är:
Kompetenscentrum Centre of Internal Combustion Engine Research Opus, CICERO, vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. CICERO får 7 miljoner för perioden 2006-2007. Huvudinriktningen är forskning kring hanteringen av gasströmningen innan den når cylindern och efter att den lämnat cylindern. Projektledare: Henrik Alfredsson. 

Kompetenscentrum i elkraftteknik, EKC2, vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. EKC2 får 28 miljoner kronor perioden 2006-2009. Inriktningen är på elkraftteknik. EKC2 får vidare 4 miljoner kronor för att integrerar vissa nya delar i centrat. Projektledare: Roland Eriksson.

23 miljoner till solområdet
KTH i Stockholm får 16 miljoner kronor för att 2006-2008 bedriva projektet Grätzelsolceller. Projektet siktar på att ta fram en kostnadseffektiv teknik för storskalig elproduktion. Svensk forskning kring denna speciella solcellsteknik ligger långt fram internationellt. Projektledare: Anders Hagfeldt.

Energimyndigheten har även beviljat 52 miljoner i stöd till fyra forskningsprojekt inom värmesektorn, 92 miljoner till KC-anknuten FoU-verksamhet, 29 miljoner till Vindkraft och 34 miljoner till ytterligare ett par projekt.


Samtliga projekt som har fått anslag av Energimyndighetens presenteras på http://www.stem.se/ 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager