LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Klimateffektiva konsumenter
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Mon, 24 Apr 2006 10:41:45 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (10 lines)


Klimateffektiva konsumenter
Bör vi och kan vi bli klimateffektiva konsumenter? Det är frågan som ställs vid den debatt som avslutar KTHs energi- och miljödag onsdagen den 26 april kl. 14.15-16 i Sal F1 Lindstedtsvägen 22 på KTH

Som konsumenter bidrar vi alla till utsläppen av växthusgaser. Förutom den direkta energi vi förbrukar genom exempelvis uppvärmning, hushållsel och bränsle till bilen finns en indirekt energianvändning dold i alla de produkter och tjänster vi använder. Denna indirekta energi har använts för att tillverka, förpacka, transportera och lagra varorna. Våra konsumtionsmönster styr därför energiförbrukning och utsläpp överallt där våra varor tillverkas och hanteras. 
Hur kan vi som konsumenter förmås att minska våra bidrag till energianvändningen? Vad är det som hindrar oss från att bli klimateffektiva konsumenter? Det är några av de frågor som diskuteras under debatten som arrangeras av KTHs öppna debattforum Pro et contra. 

Martin Saar, Projektledare Konsumera Smartare, Stockholms stad, Annika Carlsson-Kanyama, docent KTH och Mattias Svensson, Timbro, deltar i debatten som leds av Anders Flodström, rektor KTH. 

Pro et contra ställer kritiska frågor om teknikens och vetenskapens roll i samhällsutvecklingen. Vad är etiskt försvarbart? Vad är vetenskapligt grundat? Finns det andra synsätt än de förhärskande på det som sker i forskning och teknisk utveckling 
Läs mer på Pro et contras hemsida <http://www.kth.se/aktuellt/proetcontra/index.html>. 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager