LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Mer än fyra vetenskapliga artiklar per dag av KTHs forsk are
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Thu, 13 Apr 2006 10:57:24 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (11 lines)


KTHs forskare författade 1 580 vetenskapliga tidskriftsartiklar under år 2005 och 1 490 artiklar år 2004. Det blir mer än fyra publicerade vetenskapliga artiklar per dag över årets alla dagar.
Det är KTHs enhet för vetenskaplig information och lärande, vid KTHB, som har ett fortlöpande uppdrag från rektor att redovisa antalet vetenskapliga artiklar som produceras per år av KTHs forskare. Publiceringen mäts genom sökning i ett stort antal databaser inom STN (The Scientific & Technical Information Network). Till detta resultat adderas artiklar i Mathsci, en databas som inte ingår i STN.
 
Den senaste sökningen visar att 1 580 vetenskapliga tidskriftsartiklar författade av KTH-forskare publicerades under år 2005. Motsvarande sökning för år 2004 gav resultatet 1 490 artiklar.
 
Science Citation Index innehåller merparten av de vetenskapliga artiklar som KTHs forskare publicerar, men undersökningen visar att det inte ger ett fullständigt resultat att enbart söka i denna databas.
Enheten för vetenskaplig information och lärande har påbörjat uppbyggnaden av en egen databas med uppgifter om KTH-forskarnas vetenskapliga publicering. Den här sortens data efterfrågas vart fjärde år av statsmakterna, nästa gång i samband med årsredovisningen för 2007. Då ska förhoppningsvis KTHs publiceringsdatabas för åren 2004-2007 vara klar, så att de begärda uppgifterna lätt kan sökas fram. Databasen kommer att vara tillgänglig på Internet, och bidrar därmed till marknadsföring av KTHs forskningsproduktion.
 
Frågor om mätningen av vetenskapliga tidskriftsartiklar kan ställas till
Gunnar Carlsson, [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>  eller Anita Meurling, [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]> 
 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager