LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pagrotsky vill ha fler produkter av svensk forskning
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Tue, 18 Apr 2006 10:03:08 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (11 lines)


Pagrotsky vill ha fler produkter av svensk forskning

Pagrotsky vill öka kommersialisering och tekniköverföring av forskningsresultat för att ge fler produkter, fler företag och fler jobb. Regeringen har beslutat om ett uppdrag att se över systemet med holdingbolagen vid universitet och högskolor. Syftet är att åstadkomma en organisation som kan utnyttja de befintliga resurserna mer effektivt och erbjuda samtliga lärosäten tillgång till ett holdingbolags tjänster. Regeringen har därför utsett Peter Nygårds att föreslå hur en effektivare struktur av holdingbolag kan åstadkommas. Resultatet ska redovisas senast den 12 oktober 2006.

- Jag vill ha fler produkter, fler företag och fler nya jobb som resultat av svensk forskning, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Det är viktigt att holdingbolagen ges förutsättningar för att fortsätta utveckla goda miljöer för kommersialisering. Vi måste förbättra systemet så att de innovationer som kommer från universitet och högskolor lättare når ut på marknaden.

Lärosäten med naturvetenskapligt, tekniskt eller medicinskt vetenskapsområde har fått i uppdrag att utarbeta handlingsplaner för kommersialisering och tekniköverföring av forskningsresultat. Holdingbolagen förstärks samtidigt genom kapitaltillskott om 45 miljoner kronor 2006 och 15 miljoner kronor 2007.

Språkdebatten i Gomorron Sverige med Flodström.

Missade du språkdebatten om engelska i KTHs Masterprogram mellan Anders Flodström och Olle Josephson, Svenska Språknämnden, i dagens Gomorron Sverige i TV1 kan du se den här http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=8744&shortVersion=true&lid=SVT1_button eller i repris kl. 16.10 i TV1

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager