LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Svensk idéhistoria 75 år
From: Hanna Östholm <[log in to unmask]>
Reply-To:=?windows-1252?Q?Hanna_=D6stholm?= <[log in to unmask]>
Date:Thu, 14 Feb 2008 14:34:15 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (73 lines)


Den 3 mars 2008 firas 75-årsjubileet av ämnet idé- och lärdomshistoria i 
Sverige

Den idéhistoriska utmaningen - Symposium med idé- och
vetenskapshistoriker från hela landet.
Universitetshuset sal IV, kl. 13-16, Uppsala universitet.

Under läsåret 1932/33 inrättades en professur i idé- och
lärdomshistoria i Uppsala. Den förste innehavaren, Johan Nordström,
installerades som professor den 4 mars 1933. Ämnet etablerades,
vilket Johan Nordström underströk i sin installationsföreläsning,
för att inom samma disciplin möjliggöra studier av både de
humanistiska och naturvetenskapliga vetenskaperna – inte, vilket
ofta skett och ännu sker utomlands, låta exempelvis medicin- och
vetenskapshistoria vara områden separerade från filosofihistoria och
studier i den politiska och historiografiska utvecklingen. Idag, 75
år senare, finns ett behov att diskutera ämnets inriktning och
framtid. Förändringar inom såväl universitetet som samhället i stort
innebär nya villkor för utbildning och forskning men också nya
möjligheter för idéhistoriker att vara verksamma utanför
universitetet. Flera av de förändringar som har skett – och sker –
inom utbildning och forskning delar idéhistoria med såväl humaniora
som andra fakulteters discipliner. Sammanslagning av ämnen i nya
storinstitutioner, vikande tillströmning av studenter, indragningar
av professurer, nya villkor för forskarutbildningen och svårigheter
att finansiera tjänster är exempel för förändringar som angår flera
ämnen. Denna utveckling skapar på sina håll oro för idéhistorias
framtid, men kan också ses som en utmaning. Oavsett vad vi tycker om
de förändringar som nu pågår reser det frågor om hur vi ser på
idéhistorias möjlighet att utvecklas. Sker utbildning och forskning
bäst om vi även fortsättningsvis är organiserade som enskilt ämne
eller bör vi söka samarbete med andra ämnen? I så fall, med vilka
ämnen och i vilka former? Vad kan idé- och lärdomshistoria bidra med
och vad skulle ämnet kunna vinna på ett sådant samarbete? Vilka är
de angelägna forskningsuppgifterna som idé- och lärdomshistoria bör
ta sig an? För vilka syften kan och skall vi fortsättningsvis utbilda?

Föredrag: Dåtid, samtid, framtid
13.00 Inledning: Hanna Östholm, avd. för vetenskapshistoria,
Uppsala universitet
13.15 Katarina Leppänen, CEFOS, Göteborgs universitet
13.45 Christer Nordlund, inst. för historiska studier, Umeå
universitet
14.00 Rebecka Lettevall, Nobelmuseet , Stockholm

15.00 Paneldebatt: Vad ska idéhistoriker egentligen hålla på med?
Jenny Beckman (Stockholm Resilience Centre), Thomas Kaiserfeldt
(KTH, Stockholm), Maja Larsson (Centrum för genusvetenskap och
universitetsbiblioteket, Uppsala), Frans Lundgren (Uppsala),
Cecilia Rosengren (Göteborg). Moderator: Karin Johannisson,
Uppsala.
16.00 Avslutning: Anna Tunlid, FPI, Lunds universitet

Lärdomshistoriska Samfundets årsmöte äger rum kl. 18.15, följt av
utdelning av Johan Nordströms och Sten Lindroths pris för
”framstående lärdomshistoriskt arbete” och Sten Lindroths
minnesföreläsning:
Professor emeritus Tore Frängsmyr föreläser om Johan Nordström
och lärdomshistoriens födelse.
Föreläsningen är öppen för allmänheten och äger (liksom årsmötet)
rum i Universitetshuset sal IX kl. 19.

-- 
Hanna Östholm, fil. dr
Avd. för vetenskapshistoria/Office for History of Science
Inst. för idé- och lärdomshistoria/Dpt. for History of Science and Ideas
Uppsala universitet/Uppsala University
Office: Engelska parken hus 6, Thunbergsvägen 3P, 2 tr. Uppsala
P. O. box 629
SE-75126 Uppsala
tel. tjr/phone office +46 18-471 7959
fax +46 18-50 44 22
<www.idehist.uu.se>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager