LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Utlysning av 2 forskarutbildningsplatser vid Stockholms universitet
From: Elisabeth Mansén <[log in to unmask]>
Reply-To:=?ISO-8859-1?Q?Elisabeth_Mans=E9n?= <[log in to unmask]>
Date:Mon, 6 Oct 2008 13:28:40 +0200
Content-Type:multipart/alternative
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (65 lines) , text/enriched (94 lines)


Idéhistoria vid Stockholms universitet lyser ut 2 platser på 
forskarutbildningen.
Sista ansökningsdag 20 oktober 2008

mvh

Elisabeth Mansén

IDÉHISTORIA, 2 platser (utbildningsbidrag), REF NR: 617-2420-08
Närmare upplysningar lämnas av professor Elisabeth Mansén, tel 
08-162680, e-post: [log in to unmask]

Ansökan
Ange tydligt ämnets referensnummer på Din ansökan! Referensnumret står 
vid resp ämne.

Till ansökan skall bifogas den ifyllda ansökningsblanketten (ansökan om 
antagning till forskarutbildning, klicka på Studentservice, SU 9012), 
CV, LADOK-utdrag eller motsvarande som dokumenterar behörighet och 
akademiska meriter, en kopia av skriftliga arbeten/uppsatser som 
åberopas samt en presentation/forskningsplan (max 5.000 tecken) av den 
planerade avhandlingens tematiska område, problemställningar och 
teoretiska utgångspunkter.

För sökande som önskar bli antagen med s.k. annan finansiering (annan 
än utbildningsbidrag/anställning som doktorand) skall även inlämna en 
finansieringsplan över hur studierna avses finansieras under hela 
studietiden.

Välkommen med Din ansökan, märkt med ämnets ref nr senast den 20 
oktober 2008 till:
Stockholms universitet,
Registrator/PA,
106 91 STOCKHOLM

Mer information från institutionen hittar du här:
http://www.idehist.su.se:16080/forum/viewtopic.php?t=355

Utdrag: Välkommen till forskarutbildningen i idéhistoria!

Två forskarplatser är nu utlysta!
  Sista ansökningsdagen är den 20 oktober 2008.

  Varmt välkommen med din ansökan!

  Allmänt gäller att ansökan så tydligt som möjligt ska styrka dina 
meriter och övertyga om att du har goda förutsättningar att 
tillgodogöra dig vår forskarutbildning. En väl genomtänkt, konkret och 
intresseväckande avhandlingsplan betyder mycket för helhetsintrycket.

  Ifall du helt eller delvis ämnar försörja din forskarutbildningen på 
annat sätt än genom att utnyttja det erbjudna utbildningsbidraget är vi 
tacksamma om du anger det i ansökan.

  Om du behöver mer information än annonsen ger kan du ta kontakt med 
prefekten Per-Olof Mattson ([log in to unmask]) eller professor 
Elisabeth Mansén ([log in to unmask]).

  Annonsen finner du här:
http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11447&a=38233
  och ansökningsblanketten här:
http://www.formpipe.se/blanketthotell/suBack to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager