LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Recensioner i Lychnos
From: Bosse Holmqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:Bosse Holmqvist <[log in to unmask]>
Date:Thu, 12 Mar 2009 23:36:58 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (38 lines)


En av Lychnos allra viktigaste uppgifter är att bevaka utgivningen av svensk idé- och 
vetenskapshistoria. Ambitionen är att så långt möjligt anmäla de böcker som publiceras i 
vårt ämne.

Men för att det ska kunna ske kan vi inte förlita oss på de publikationer som 
slumpmässigt kommer redaktionen tillhanda. Redaktionen har inte heller möjlighet att 
hålla fullständig uppsikt över vad som publiceras och av vem. Och bokförlagen är 
långtifrån helt pålitliga när det gäller recensionsexemplar – i alla fall inte utan 
uppmaning, men då är de ofta tillmötesgående. 

Det är därför i hög grad upp till oss själva, idé- och vetenskapshistoriker, att se till att 
recensionsverksamheten fungerar tillfredsställande så att Lychnos kan upprätthålla den 
här traditionen – exempelvis genom att göra förlagen uppmärksamma på att de bör 
skicka exemplar till redaktionen eller åtminstone informera redaktionen om nya böcker, 
som vi därefter kan rekvirera – eller helt enkelt själva förse redaktionen med böcker. 
Bara så kan Lychnos upprätthålla en bred och värdefull recensionsavdelning. 

Samtidigt som bevakningen av den svenska utgivningen har prioritet är det naturligtvis 
värdefullt med en viss bevakning av utländsk litteratur, företrädesvis av lite mer allmänt 
intresse för vårt ämne. På senare år har emellertid utländska förlag blivit mycket 
restriktiva med recensionsexemplar och det blir alltmera sällan som vi erhåller böcker 
efter era förslag. Det vore tråkigt om detta inneburo att allt färre utländska böcker 
anmäldes. Det finns ju också en möjlighet att anmäla litteratur som man införskaffat 
själv!

Men framför allt vill jag med detta uppmana er att försäkra er om att Lychnos informeras 
om er egen utgivning samt att ni även gör förlagen uppmärksamma på oss. 

All korrespondens kring utgivningsinformation, recensioner, recensionsexemplar etc. ska i 
fortsättningen riktas till recensionsredaktionens egen mailadress:

[log in to unmask]

Recensionsredaktörskapet delas de kommande åren av Jacob Orrje och Jens Ericsson. 
Emma Nybergs mycket förtjänstfulla tid på den här posten upphörde vid årsskiftet.

Bästa hälsningar
Bosse Holmqvist, redaktör

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager