LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Seminarium med Janken Myrdal 30 mars
From: Brita Lundström <[log in to unmask]>
Reply-To:Brita Lundstr=?WINDOWS-1252?Q?=C3=B6m?= <[log in to unmask]>
Date:Tue, 24 Mar 2009 11:19:30 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (34 lines)


Janken Myrdal, professor i agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet håller 
ett seminarium med titeln "Framtiden om femtio år" 

måndagen den 30 mars kl 10.15

vid Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, Teknikringen 76 

Janken Myrdal kommer att presentera en studie med just titeln "Framtiden om 
femtio år" och utifrån denna ta upp historiefilosofi som en metod för 
framtidsstudier jämfört med andra metoder. Dessutom skall den konkreta 
framtidstolkningen som görs i studien beröras. Denna behandlar frågan om 
förhållandet mellan teknikförändring och livsstilsförändring. En delfråga som 
lyfts fram är den eventuella radikala förändring av transportväsendet som kan 
komma.

Studien "Framtiden om femtio år" har publicerats i två versioner. Den ena kom 
2005, och utgavs av Nordiska ministerrådet. Den texten ligger nedladdningsbar 
på hemsidan: http://norden.org/pub/miljo/jordogskov/sk/TN2007548.pdf. Den 
andra versionen kom 2008, och utgavs av Institutet för framtidsstudier. Den 
finns ännu inte nedladdningsbar. Skillnaden mellan dem är att version två 
innehåller ett efterord, som utvecklar vissa av tankegångarna, och dessutom 
en översikt på cirka 70 sidor av famrtidsforskningen under det senaste 
halvseklet.

Schemat för vårterminens återstående högre seminarier vid Avdelningen för 
teknik- och vetenskapshistoria finns på vår hemsida: 

http://www.kth.se/abe/inst/philhist/tekhist/1.14378

Välkommen!

Arne Kaijser och Brita Lundström

Seminarieansvariga

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager