LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2015: förlängd deadline
From: Gustav Holmberg <[log in to unmask]>
Reply-To:Gustav Holmberg <[log in to unmask]>
Date:Wed, 14 Jan 2015 13:13:24 +0100
Content-Type:multipart/mixed
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (69 lines) , TVHD3reviderad14jan.pdf (52 kB)


Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2015

Third Call for Papers (uto&#776;kad deadline fo&#776;r abstracts: 2 februari)

Den 15–17 april 2015 anordnas den nationella konferensen Teknik- och 
vetenskapshistoriska dagar i Lund. Konferensen anordnas vartannat a&#778;r och 
riktar sig till forskare och doktorander inom teknik- och vetenskapshistoria och 
angra&#776;nsande forskningsfa&#776;lt samt till personer verksamma inom museisektorn. 
Arrango&#776;r fo&#776;r 2015 a&#778;rs konferens a&#776;r avdelningen fo&#776;r ide&#769;- och la&#776;rdomshistoria vid 
Lunds universitet i samarbete med Svenska Nationalkommitte&#769;n fo&amp;#776;r teknik- och 
vetenskapshistoria.

Inbjudna key-notefo&#776;rela&#776;sare a&#776;r Kristin Asdal, Senter for teknologi, innovasjon og 
kultur (TIK) vid Oslo universitet och Tamson Pietsch, University of Sydney.

Historiska studier av vetenskap och teknik bedrivs inom en rad discipliner och 
omra&#778;den, alltifra&#778;n teknik- och vetenskapshistoria, ide&#769;historia, medicinhistoria, 
miljo&#776;historia, ekonomisk historia och teknik- och vetenskapsstudier till etnologi, 
sociologi och kulturstudier och vi vill uppmuntra doktorander och forskare fra&#778;n 
samtliga dessa discipliner att delta.

Vi va&#776;lkomnar deltagare med fo&#776;ljande typer av bidrag:
– Individuella papers eller presentationer pa&#778; valfritt tema
– Fo&#776;rslag pa&#778; sessioner pa&#778; valfritt tema
– Individuella bidrag som anknyter till konferensens tema/teman

Inom ramen fo&#776;r konferensen planeras ett antal teman varav ett a&#776;r 
”Universitetshistoria – va&#776;gar till vitalisering och reflexion”. Universitetshistoria 
som genre har varit pa&#778;fallande traditionell och fra&#776;mst producerats av enskilda 
la&#776;rosa&#776;ten i samband med olika jubileer. Det universitetshistoriska temat vill 
da&#776;rfo&#776;r inbjuda till en bred diskussion om hur denna genre kan fo&#776;rnyas men 
ocksa&#778; go&#776;ras mer allma&#776;ngiltig och relevant. Inte minst mot bakgrund av 
universitetets snabba fo&#776;ra&#776;ndring under senare tid a&amp;#776;r det angela&#776;get att utveckla 
en historieskrivning som kan ge nya perspektiv pa&#778; universitetet som central 
kunskapsinstitution i samha&#776;llet. Det inbegriper a&#776;ven kunskapsproduktionens 
villkor inom andra akademiska institutioner och miljo&#776;er samt hur denna kunskap 
tilla&#776;mpas inom olika delar av samha&#776;llet.

Pa&#778; fredag eftermiddag kommer det att finnas mo&#776;jlighet fo&#776;r konferensens 
deltagare att beso&#776;ka ka&#776;rnkraftverket i Barseba&#776;ck fo&#776;r en guidad tur. Noteras bo&#776;r 
att antalet platser pa&#778; denna rundtur a&#776;r begra&#776;nsat.

Konferensens spra&#778;k a&#776;r svenska, o&#776;vriga skandinaviska spra&#778;k samt engelska.

OBS! förlängd deadline: sista dag fo&#776;r att skicka in individuella abstracts (250 
ord) och fo&#776;rslag pa&#778; sessioner a&#776;r 2 februari 2015. Sista dag fo&#776;r anma&#776;lan till 
konferensen och betalning av konferensavgiften
a&#776;r 1 mars 2015. Anma&#776;lan, inla&#776;mning av abstracts och sessionsfo&#776;rslag med mera 
sker pa&#778; konferensens hemsida, da&#776;r a&#776;ven praktisk information om boende, 
konferensavgift etc. kommer fortlo&#776;pande att uppdateras: 
http://www.kultur.lu.se/forskning/konferenser/teknik-och-vetenskapshistoriska-
dagar- 2015/

Eventuella o&#776;vriga fra&#778;gor skickas till: [log in to unmask]

English summary: A national conference on the History of Science and 
Technology will be held in Lund, April 15–17, 2015. The conference is held every 
two years and is aimed at graduate students and researchers in the history of 
technology and science and adjacent research fields and to people working in 
the museum sector. Organizer for the 2015 conference is the Department of 
History of Science and Ideas, Lund University in cooperation with the the 
Swedish National Committee of the History of Technology and Science. The main 
topic of the conference is ”University History—ways to revitalization and 
reflection.” For further information, please send a message to: 
[log in to unmask] or visit our website: 
http://www.kultur.lu.se/forskning/konferenser/teknik-och- 
vetenskapshistoriska-dagar-2015/


Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager