LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Årsmöte Lärdomshistoriska samfundet

From:

Andreas Önnerfors <[log in to unmask]>

Reply-To:

Andreas =?WINDOWS-1252?Q?=D6nnerfors?= <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 23 May 2017 14:15:06 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Kära listmedlemmar,

med risk för överlappningar och att detta mejl till äventyrs når även icke-
medlemmar vill vi härmed göra er uppmärksamma på att Lärdomshistoriska
Samfundets / Lychnos årsmöte går av stapeln torsdagen den 8/6 2017.

Sedan 2016 beslut togs att LHS ambulerar mellan lärosäten har en del aktivitet
förekommit. Lychnos har utkommit i ny design och konferensen Idéhistoria på
gång har knutits till LHS (den äger rum 30/11-1/12 i Göteborg, snart kommer en
påminnelse om anmälan).

Vidare har LHS/Lychnos får en ny hemsida https://tidskriftenlychnos.se

Här kommer vi även att posta det nya stadgeförslaget som är omnämnt nedan och
orsakat av den nya organisationen.

Varmt välkomna, nya och gamla medlemmar!

Andreas Önnerfors, ordförande LHS


KALLELSE TILL LHS ÅRSMÖTE
DATUM: 8 juni 2017
TID: 13:00-15:00
PLATS: Sal E322, Humanisten, Göteborgs universitet


DAGORDNING
1. Öppnande
2. Årsmötets är stadgeenliga utlysning
3. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
4. Val av två justerare för årsmötets protokoll
5. Uppläsning av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om
fastställande av årsbokslut och styrelsens ansvarsfrihet för det föregående årets
förvaltning
6. Val av ledamöter av styrelsen, som krävs för att göra den fulltalig [enligt §4 i
det nya stadgeförslaget]
7. Val av upp till två styrelsesuppleanter
8. Val av två revisorer
9. Val av en revisorssuppleant
10. Val av högst tre ledamöter, varav en sammankallande, till föreningens
valberedning
11. Fastställande av årsavgiften för det närmast följande året
12. Fullmakt att förvalta samfundets pengar, gällande värdinstitution
13. Övriga ärenden
12.1 Stadgeändring (enligt bifogat förslag)
12.2 Information om utgivning av Lychnos
12.3 Information om Idéhistoria på gång 30/11 – 1/12 2017
12.4 Information om digitalisering av Lychnos och Lychnosbiblioteket


Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager