LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Lärdomshistoriska Samfundets Årsmöte
From: Andreas Önnerfors <[log in to unmask]>
Reply-To:Andreas =?WINDOWS-1252?Q?=D6nnerfors?= <[log in to unmask]>
Date:Fri, 18 May 2018 05:57:53 +0000
Content-Type:multipart/mixed
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (47 lines) , Kallelse Årsmöte 285 2018 AP.docx (314 kB)


Härmed kallas till årsmötet i

- Lärdomshistoriska Samfundet -	

The Swedish History of Science Society
La Société Suédoise d’Histoire des Sciences
Schwedische Gesellschaft für Geschichte der Wissenschaften


KALLELSE TILL LHS ÅRSMÖTE 
DATUM: 28 maj 2018
TID: 15:00-17:00
PLATS: Humanisten, Göteborgs universitet


DAGORDNING 
1.	Öppnande
2.	Årsmötets är stadgeenliga utlysning
3.	Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 
4.	Val av två justerare för årsmötets protokoll
5.	Uppläsning av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om 
fastställande av årsbokslut och styrelsens ansvarsfrihet för det föregående årets 
förvaltning
6.	Beslut om sätesflyttning, 1 januari 2019.
7.	A) Val av ledamöter av styrelsen, som krävs för att göra den fulltalig [enligt 
§4 i det nya stadgeförslaget]
B). Val av kassör och firmatecknare med tillträde 1 januari 2019. 
8.	Val av upp till två styrelsesuppleanter
9.	Val av två revisorer
10.	Val av en revisorssuppleant
11.	Val av högst tre ledamöter, varav en sammankallande, till föreningens 
valberedning
12.	Fastställande av årsavgiften för det närmast följande året
13.	Fullmakt att förvalta samfundets pengar, gällande värdinstitution, Göteborgs 
universitet. Fullmakt att förvalta samfundets pengar, gällande värdinstitution, 
Lunds universitet. 
14.	Revidering av stadgar (vid förra årsmötet godkändes förslaget till nya 
stadgar. Om även detta årsmöte godkänner ändringarna kommer de nya stadgarna 
att träda i kraft).
15.	Information om utgivning av Lychnos 
16.	Information om Idéhistoria på gång 30/11 – 1/12 2017
17.	Information om digitalisering av Lychnos och Lychnosbiblioteket
18.	Övriga frågor
19.	Mötets avslutandeBack to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager