LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: 60 miljoner till KTH frAn Wallenbergstiftelsen
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Thu, 4 Apr 1996 10:49:40 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (39 lines)


Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat om anslag på sammanlagt
drygt 170 miljoner kronor för projekt inom utbildning och forskning av
"landsgagnelig innebörd". Drygt en tredjedel, 60 miljoner kronor, har gått
till KTH för två projekt.
1.  KTH - Stanford på gemensam kurs
Vid flera svenska lärosäten har man pågående utvecklingsprojekt för att
utnyttja den moderna IT-tekniken och multimedia inom undervisning och
forskning. Syftet är bl a att föreläsningar och projektgenomgångar skall
kunna ske interaktivt, dvs med möjligheter till frågor och diskussion, med
deltagare som befinner sig på olika orter eller ute på arbetsplatser
utanför högskolan. Man vill också kunna göra studiematerial och information
tillgänglig över telefonnätet med hjälp av datorer. På sikt söker man
utforma det "virtuella klassrummet".
På KTH har man under 1995 bl a distribuerat interaktiva
multimediaföreläsningar inom regionen.  En grupp under professor Björn
Pehrson skall med stöd från Stiftelsen etablera reguljär samverkan med
Stanford University, USA. Man skall genomföra gemensamma kurser bl a inom
telekommunikation med deltagare från de båda lärosätena. Också högskolan i
Karlskrona-Ronneby och Mitthögskolan kommer att delta i samarbetet. Vidare
skall man tillsammans utveckla teknik och pedagogik för att förverkliga det
"virtuella klassrummet". Samarbetet omfattar också studier av
teknologiöverföring högskola-näringsliv i Kista-området respektive Silicon
Valley. Projektets första fas omfattar tre år och Stiftelsen har anslagit
30 miljoner kronor för detta syfte.
- Sent igår kväll fick vi upp länken mellan KTH och Stanford. Vi kommer att
ägna påsken åt tester och räknar med att komma igång med
teleseminariekursen redan den 9 april, berättar Björn Pehrson för KTH-ekot
2.  Sveriges mest kompletta halvledarlaboratorium
I Kistaområdet finns idag Nordens största koncentration av forskning och
utveckling inom mikroelektronik och fotonik. Där finns allt från
utvecklingsenheter avseende mobiltelefoner till forskningsenheter med
inriktning mot kvantoptik. KTH-Electrum är ett nav i denna verksamhet, och
dit har man förlagt landets mest kompletta halvledarlaboratorium med
inriktning på att framställa komponenter och kretsar att användas inom
modern mikrolektronik. För att förse detta laboratorium med det senaste
ifråga om processutrustning har Stiftelsen beviljat 30 miljoner kronor till
KTH.
Docent Gunnar Landgren, bitr. föreståndare vid Halvledarlaboratoriet, är
kontaktperson för projektet.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager