LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ny högskola byggs upp i Malmö
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Fri, 2 Aug 1996 09:55:31 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (50 lines)


Kommittén En ny högskola i Malmö överlämnar i dag sitt slutbetänkande,
Högskolan i Malmö SOU 1996:120, till regeringen. Kommittén föreslår att en
relativt stor högskola etableras mitt i centrala Malmö i direkt anslutning
till stadens förbindelse med Öresundsbron och med närhet till universiteten
både i Lund och Köpenhamn. Samarbete med dessa och övriga lärosäten i
regionen kommer att underlätta uppbyggnaden av den nya högskolan. Med stor
utbildningsvolym och centralt läge kommer högskolan att bli en integrerad
del av staden och stadslivet.
 
Kommittén föreslår att högskolan byggs upp med i genomsnitt 1 000 nya
platser per  år fram till år 2005. Detta innebär att högskoleutbildningen i
Malmö kommer att ha ökat från knappt 6 000 platser i dag till närmare 15
000 år 2005.
 
Verksamheten vid högskolan ska, enligt kommitténs bedömning, präglas av
nytänkande och försök att genom utbildning bidra till att långsiktig lösa
samhällets problem. Högskolan ska vara nationell och riksrekryterande, men
kommer inte att byggas upp efter traditionellt akademiskt mönster.
Ambitionen ska vara att fånga aktuella behov i omgivande samhälle och i
nära samverkan med studenter och arbetsmarknad planera verksamheten.
 
Grundutbildningen organiseras i ett antal "schools', dvs. områden för
utbildning nämligen Teknik och ekonomi, Lärarutbildning, Hälsa och
samhälle. Konst och kommunikation, Natur- och resurshushållning samt
Centrum för kompetensutveckling.
 
Kommittén redovisar en inriktning för högskolan som bygger på ett antal
profilområden, vilka ska ha genomslag inom samtliga områden för utbildning.
Dessa är: Internationell migration och etniska relationer, Europakunskap,
Natur och resurshushållning, Centrum för kompetensutveckling samt
jämställdhet och genuskunskap. Profilområdena spänner tvärs över samtliga
områden för utbildning.
 
Centrum för kompetensutveckling ska inom högskolan svara för att
fortbildning och vidareutbildning erbjuds inom samtliga högskolans områden,
i syfte att bidra till ökad kompetensnivå i bland annat mindre och
medelstora företag. För att tillgodose dessa behov i hela Skåne ska ett
nära samarbete med bland annat kommunerna i storlänet etableras.
Tillsammans med övriga högskoleutbildningar i regionen bör den nya
högskolan i Malmö göra en plan för hur högre utbildning på bästa sätt ska
komma medborgarna i samtliga kommuner i länet till godo.
 
Kommittén föreslår att forskning vid den nya högskolan bedrivs i
projektform enligt den s.k. Malmömodellen. Högskolan bör därför tilldelas
rejäla forskningsresurser så att den bas som krävs for att bedriva
projektorganiserad forskning kan byggas upp.
 
Kommittén har haft ett stort antal experter till hjälp i arbetet med att
utforma de föreslagna utbildningarnas innehåll. Detta arbete är en process
som nu fortsätter i andra former.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager