LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: KTHs stora pris 1996
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Thu, 15 Aug 1996 15:17:10 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (32 lines)


KTHs stora pris, 1/2 miljon kronor, till Håkan Lans, uppfinnaren av
Dator-"musen", datorfärggrafiken och världsunikt satellitnavigeringssystem

KTHs högskolestyrelse, som  utser pristagaren, motiverar valet på följande
sätt:
Håkan Lans är en uppfinnare med ovanlig bredd samt med förmåga att finna
geniala lösningar på praktiska problem och värdefulla användningar av nya
vetenskapliga landvinningar. Hans uppfinningar spänner från hjälpmedel i
modern datateknik till avancerade geografiska positioneringssystem.
Håkan Lans står bakom funktioner i färggrafikdatorer som används av bland
annat IBM och även bakom datorverktyget musen.

Håkan Lans har lagt basen för utveckling av det mycket noggranna
geografiska positioneringssystemet STDMA eller ADS-B som utvecklats i
anslutning till det globala GNSS (Global Navigation Satellite Systems) och
som är på väg att införas som internationell standard för flyg, sjöfart och
marknavigering. Systemet ger stora ekonomiska besparingar och stor säkerhet
jämfört med existerande system.

Priset kommer att delas ut vid KTHs högtidliga promotion och installation i
Stockholms stadshus den 13 november.

KTH delar sedan 1945 ut KTHs Stora Pris.  Det utgår ur avkastningen från en
donation år 1944 av en anonym givare.  Priset uppgår i år till en halv
miljon kronor.  Clarence Crafoord, Hannes Alfvén, Assar Gabrielsson, Uno
Lamm, Lennart Nilsson, Alva Myrdal, Tage Erlander, Evert Taube, Kerstin
Fredga, Bengt Feldreich, Torbjörn Westermark, Anders Franzén, Georg Bolin
och Malin Falkenmark är några av de 50 framstående svenska män och kvinnor
inom vetenskap, politik och kultur som tilldelats KTHs Stora Pris.

En utförlig presentation av Håkan Lans kommer i nästa nr av KTH-nytt som
utkommer ca 25/8.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager