LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Lärare belönade
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Tue, 22 Oct 1996 09:13:51 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (24 lines)


Lars-Erik Berg, Gerd Eriksson och Hans Falk är universitetslektorer vid KTH
och så skickliga lärare att de nu av rektor belönats med stipendier på 40
000 kronor vardera för, som det heter, framstående insatser inom
grundutbildningen.
I sin motivering säger rektor bland annat:
Gerd Eriksson, Numerisk analys och datalogi, har visat stort engagemang för
att höja grundutbildningens kvalitet. Hon förnyar kontinuerligt
kursinnehållet och använder datorn som hjälpmedel. Gerd har utvecklat många
större laborationsuppgifter av verklighets-anknuten karaktär och hennes
tentor är originella och problemorienterade.

Lars-Erik Berg, Fysik, har som lärare vid andra sektioner överbryggat
sektionsgränserna. Han är mycket engagerad i det internationella
studentutbytet och har själv deltagit i internationellt lärarutbyte.
Lars-Erik har stimulerat till samarbete mellan KTH och Stockholms
universitet vilket både gagnar och förbättrar undervisningen och hjälper
till att sam-ordna resurser.

Hans Falk, Byggkonstruktion, har gjort en utomordentligt omfattande och
berömvärd insats för den pedagogiska utvecklingen av grundutbildningen på
högskolan. Han är en mycket uppskattad lärare i ett strategiskt viktigt
ämne i väg- och vattenbyggnadsutbildningen. Hans är en ivrig förespråkare
för en god arbetsmiljö för de studerande och i sin lärargärning har han
alltid satt teknologerna och utbildningens målsättning i centrum.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager