LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: seminarieschema
From: Bosse Sundin <[log in to unmask]>
Reply-To:Lista för idé- och lärdomshistoria i Sverige <[log in to unmask]>
Date:Wed, 29 Jan 1997 10:48:03 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (85 lines)


INST.FÖR IDEHISTORIA (MED AVD. FÖR MILJÖHISTORIA), UMEÅ UNIVERSITET,
HÖGRE SEMINARIET

Program för vårterminen 1997

Tid och plats, när ej annat framgår, fredagar 13-15 i idéhistorias ämnesrum, 
korridor D1, Humanisthuset.

För frågor om programmet, kontakta Bosse Sundin, tfn 090-165942, epost 
[log in to unmask]


31/1 "Lathund för uppsatsskrivare", Åsa Bergenheim och Pär Eliasson inleder.

7/2 Erland Mårald, avhandlingsavsnitt, "Agrikulturkemins införande i 
Sverige: Lantbruksakademiens experimentalfält 1850-1907."

14/2 "Manligt och kvinnligt i forskarutbildningen", inledning Åsa Bergenheim.

21/2 Anna Olsson, avhandlingsavsnitt, "Sociologi i akademin".

28/2 Ronny Ambjörnsson inleder till forskarutbildningskursen 
"Idéhistorikern, forskningsarbetet och samhället".

7/3 Åsa Andersson, avhandlingsavsnitt, "Kvinnokallet, tjänandet och den 
lutherska kalltanken".

14/3 Hans Hägerdal, Lund och Amsterdam, ”Kinaforskning och kinasyn” (prel. 
rubrik).

20-21/3 Konferensen "Svenska överord: Svenskheten i Sverige och kolonin". 
Arr. Raoul Granqvist, engelska. Bland de medverkande Mohammad Fazlhashemi 
och Sverker Sörlin. 
Se separat program.

4/4 Maja Hagerman, vetenskapsjournalist, seminarium ingående i kursen 
"Idéhistorikern, forskningsarbetet och samhället".

11/4 Dr. Michael T. Bravo,  Department of Social Anthropology, Manchester 
University, ”The Problem of Precision in Scientific Travel:  Rennell's 
Enlightenment Oriental Geography”.

17/4 (prel.), kvällsseminarium kl. 19-21, Lena Berggren, licavhandling, 
”Från bondeaktivism till rasmystik: Om Elof Erikssons antisemitiska 
skriftställarskap1923-1941”. Opponent meddelas senare.
Postseminarium.

18-19/4 ”Idéer om medborgarskap -- Ett symposium om medborgarskap i 
förändring”. Arr. Folkuniversitetet, Umeå universitet m.fl. Bland de 
medverkande Mohammad Fazlhashemi, Stephen Fruitman och Kjell Jonsson. Se 
separat program.

25/4 Gunnela Ivanov, avhandlingsavsnitt, ”Gregor Paulsson”.
Henrik Lång, avhandlingsavsnitt, "Gustaf Henriksson-Holmbergs samhällssyn 
och politiska uppfattning: En idéhistorisk analys".

7/5 Disputation: Björn Andersson, "Runor, magi, ideologi: Föreställningar om 
skrift som symbol." Opponent professor Bo Lindberg, Stockholm.
Tid 10-12. Lokal: Hörsal G, Humanisthuset.

16/5 Eva Friman, avhandlingsavsnitt, "Nationalekonomerna, tillväxtkritiken 
och miljön."
Anders Öckerman, avhandlingsavsnitt, "Joel Wretlind och det vetenskapliga 
skogsbruket."

23/5 Öppet 

30/5 Reserverat för D-uppsatser.

4/6 Disputation: Kerstin Thörn, "En bostad för hemmet: Idéhistoriska studier 
i bostadsfrågan 1889 - 1929." Opponent fil dr Henrik Björck, Göteborg.
Tid 10-12. Lokal: Hörsal D, Samhällsvetarhuset.

6/6 Per Wisselgren, avhandlingskapitel, "Den sociala frågan och dess 
vetenskapliga lösning".

Juni, tid meddelas senare, Stephen Fruitman, avhandlingsmanus, "Marcus 
Ehrenpreis och den judiska moderniteten." 

Opponent till resp. avhandlingsavsnitt meddelas senare.
Bosse Sundin
Idéhistoria
Umeå universitet
901 87 Umeå
tfn 090-165942; fax 090-143374

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager