LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: seminarier vt 97
From: Annika Windahl <[log in to unmask]>
Reply-To:Lista för idé- och lärdomshistoria i Sverige <[log in to unmask]>
Date:Tue, 21 Jan 1997 13:18:32 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (118 lines)


SEMNARIEPROGRAM
INST FÖR IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA, UPPSALA


SEMINARIERNA ÄGER RUM PÅ TISDAGAR 13:15 I INSTITUTIONENS STORA SEMINARIERUM
OM EJ ANNAT ANGES.
I = Grupp I, tiden före 1850
II = Grupp II, tiden efter 1850

4/2 Information kring forskarutbildningsfrågor, presentation av terminens
program. Därefter:
Mikael Hörnqvist, projektpresentation: Machiavelli och det nya Rom.

11/2 (II)
Magnus Rodell: En balkansk höst - bosniska bilder (resereflexioner)

18/2 (I)
Agneta Helmius, avhandlingsavsnitt.
Opponent: Anders Ekström

25/2 (II)
Urban Josefsson, avhandlingsavsnitt
Opponent: Karin Folkesson

27/2 KVÄLLSSEMINARIUM, OBS DAGEN. TID 19
Anders Lundgren:
REFLEXIONER KRING DEN VETENSKAPLIGA REVOLUTIONEN.
Postseminarium. Anmälan senast 12 samma dag till 018/181477 alt 181577

4/3 (I)
Öppet

11/3 (II)
Magdalena Hydman, avhandlingsavsnitt.
Opponent: Olof Ljungström

18/3 (I)
Carl Frängsmyr, avhandlingsavsnitt.
Opponent: Ulrika Nilsson

25/3 (II)
Kalle Grandin, avhandlingsavsnitt: Oskar Klein. Från Arrhenius till Bohr.
Opponent: Oskar Pettersson

27/3 KVÄLLSSEMINARIUM, TID 19
FD Claes Ekenstam, inst f idé- och lärdomshistoria, Göteborgs univ.
MANNENS IDÉHISTORIA
Postseminarium, anmälan senast 12 samma dag på tel 018-181477 alt 181577

1/4 (I)
Hanna Östholm, avhandlingsavsnitt.
Opponent: Gunnar Berg

8/4 (II)
Olof Ljungström, avhandlingspm.
Opponent: Hanna Östholm

15/4 (I)
Oskar Pettersson, avhandlingspm.
Opponent: Kalle Grandin

22/4 (II)
Ulrika Nilsson, avhandlingsavsnitt
Opponent: Maja Larsson

24/4 KVÄLLSSEMINARIUM, TID 19
Doc. Li Bennich-Björkman, Inst f statsvetenskap Uppsala univ.
VAD KÄNNETECKNAR INNOVATIVA FORSKNINGSMILJÖER?
Postseminarium, anmälan senast 12 samma dag på tel 018/181477 alt 181577

29/4 (II)
Anders Carlsson, avhandlingspm
Opponent: Ragnar Insulander

6/5 (I)
Gunnar Berg, avhandlingspm
Opponent: Gunnar Matti

13/5 (II)
Maja Larsson, avhandlingspm
Opponent: Magnus Rodell

20/5 (I)
Karin Folkesson, avhandlingspm
Opponent: Magdalena Hydman

22/5 KVÄLLSSEMINARIUM, TID 19
Prof. Ronny Ambjörnsson, Inst f idéhistoria Umeå univ.
ATT TECKNA ELLEN KEY.

27/5 (II)
Magnus Rodell, avhandlingspm
Opponent: Anders Carlsson

3/6 (samtliga)
Mats Persson, projektpresentation
Sommarfest.

FÖR STELLASEMINARIER PÅ AVDELNINGEN FÖR VETENSKAPSHISTORIA UTGÅR SÄRSKILDA
KALLELSER.

Doktorandkurser:
Idéhistoriens klassiker. Doktorandledd kurs med examination 26/3.
5 poäng

Biografier. Lärare: Karin Johannisson och gästlärare. Går fredagar 9-12
mellan 25/4 och 30/5. PM senast 10/6. Anmälan till Karin Johannisson senast
15/3.
Annika Windahl
Uppsala universitet
Institutionen för idé- och lärdomshistoria
Slottet ing A0
752 37  UPPSALA
TEL +46 (0)18 181477  FAX +46 (0)18 504422

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager