LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:
From: Roger Qvarsell <[log in to unmask]>
Reply-To:Lista för idé- och lärdomshistoria i Sverige <[log in to unmask]>
Date:Wed, 10 Sep 1997 13:11:54 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (121 lines)


Till alla idéhistoriker!

Här följer schema för den vårdhistoriska och kulturvetenskapliga
seminarieverksamheten vid Tema H i Linköping. Även om vår
forskningsinriktning är tematisk och tvärvetenskaplig hoppas jag att något
kan vara av idéhistoriskt intresse.

Vänliga hälsningar

Roger QvarsellVÅRDHISTORISKA SEMINARIET
Höstterminen 1997

Torsdagar kl. 13.15 - 15 i Asklepios. (Om inte annat anges).


11 sept Motzi Eklöf, Etik och etikett inom läkarkåren

12 sept Disputation: Ulrika Graninger, Från osynligt till synligt - Om
Kl. 10.00    bakteriologins genombrott i sekelskiftets svenska medicin. Wallenberg-
        salen, Länsmuseet. Opponent: Docent Eva Palmblad, Jönköping.

25 sept Heldagsseminarium i Medevi kring vård- och handikapphistoria
Kl. 9-16    tillsammans med historiker från Örebro. Se särskilt program.

9 okt  Magdalena Bengtsson, Samhällsomvandling och familjens hälsa -
Presentation av ett planerat projekt.

23 okt Gunnar Lundberg & Arend Wallenquist, Seminarium kring
        Johan Otto Hagströms brev till Abraham Bäck 1747-1791,
        (Linköping: Östergötlands medicinhistoriska sällskap, 1997).

6 nov  (Meddelas senare)

20 nov Sam Willner, Rapport från avhandlingsarbetet

4 dec  Ingrid Olsson, Rapport från avhandlingsarbetet

18 dec (Meddelas senare)VÅRD- OCH HANDIKAPPHISTORISKT SEMINARIUM

Heldagsseminarium tillsamman med
Historiska seminariet vid Högskolan i Örebro

Torsdagen den 25 september 1997, Kl 9.00 - 16.00

Medevi Brunn

9.00  Ann-Sofie Ohlander, (Örebro) Konstruktionen av innanförskap
        i historien

10.00  Kaffe

10.30  Lars Skoghäll, (Örebro) Fattiggårdsrörelsen - Drömmen om den
slutliga lösningen

11.15  Kristina Engwall, (Örebro) Kvinnorna på Västra Mark 1931-1981  -
Deras barndom och uppväxtförhållanden

12.00  Lunch

13.30  Maria Arvidsson, (Linköping) Arbetsmiljö och folkhälsa -
        En komparativ studie av Norrköping och Motala, ca 1900-1930

14.15  Eva Åhrén Snickare, (Linköping) Döden - En idéhistorisk
        studie av hur synen på döden förändrades kring sekelskiftet 1900

15.00  Kaffe

15.30  Allmän diskussion kring pågående forskning samt formerna        för
fortsatt samarbete mellan Örebro och Linköping.

16.00  Avslutning

KULTURVETENSKAPLIGA SEMINARIET
Tema H - Höstterminen 1997

Torsdagar kl. 13.15 - 15 i Asklepios.


4 sept Planering av terminens verksamhet

2 okt  Motzi Eklöf, Den onda och den goda döden

16 okt Litteraturseminarium: Karen Newman, Fetal positions - Indvidualism,
Science,Visuality, (Stanford U.P., 1996). Roger Qvarsell inleder.

30 okt Litteraturseminarium: Karin Johannisson, Kroppens tunna skal,
(Stockholm: Norstedts, 1997). Motzi Eklöf inleder.

13 nov Litteraturseminarium: Lynn Hunt, "Introduction" och Thomas Laqueur,
"Bodies, Details and the Humanities", The New Cultural History, ed.   Lynn
Hunt,(Berkeley: Univ. of Calif. Press, 1989). Eva Åhrén-Snickare    inleder.

27 nov Litteraturseminarium: Christensson, Jakob, "Clifford Geertz - en
antropolog för historiker", Häften för kritiska studier, 24(1991):3 samt
"Thick descriptions, The Interpretation of Cultures. Mårten Snickare
inleder.

11 dec Anders Ekström, (Uppsala), Självmordets kulturhistoria.

_________________________________________________________________

Roger Qvarsell, Tema H, Linköpings universitet, S - 581 83 Linköping
Tel: 013 - 28 29 42. Fax: 013 - 28 29 95. Campus Norrköping: 011 - 36 31 50
E-mail: [log in to unmask] Internet: www.tema.liu.se/people/rogerq/
_________________________________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager