LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Thomas Mann
From: Geir Nyborg <[log in to unmask]>
Reply-To:Lista för idé- och lärdomshistoria i Sverige <[log in to unmask]>
Date:Mon, 22 Sep 1997 15:24:01 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (28 lines)


Hei

Jeg skriver på norsk og håper at alle forstår.

Jeg har i lengre tid arbeidet med ulike typer av problematikk som har det
til felles at de har sitt utspring i Thomas Manns:Doktor Faustus.
Oppgaven skal forhåpentligvis lede frem til en cand.philol grad ved
Universitetet i Oslo,Institutt for kulturstudier,avdeling idehistorie.
Fins det noen som har beskjeftiget seg med noen av disse temaene som jeg
her lister opp,ville det være interessant å komme i kontakt med dere.

Her er et utvalg av de temaene som jeg har befattet meg med:

-"Det tyske problem"
-Schopenhauer,Nietzsche og Wagner innflytelsen hos Thomas Mann og i "romanen".
-Thomas Mann - Adorno -rasjonalitetsomslag
-Kunstnerproblematikken -Thomas Manns estetikk (fra Betrachtungen Eines
Unpolitischen til Doktor Faustus)
-Overtar avant-garden de sykelige trekk man finner i senromantikken og i så
fall på hvilken måte (sykdom som metafor,geniet)
-"Innerlichkeit" begrepet
-Begrepet "Dürchbrüch"-dets betydning for Adrian Leverkühn i romanen og i
tysk historie
-Faust mytens historie
-Bokens religiøse aspekt - fremstillingen av Luther
-musikkteoretiske spørsmål

Geir Nyborg

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager