LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: IT-historisk workshop
From: Mats Fridlund <[log in to unmask]>
Reply-To:Lista f¸r id+- och l§rdomshistoria i Sverige <[log in to unmask]>
Date:Mon, 17 Nov 1997 13:43:09 +0100
Content-Type:text/enriched
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/enriched (59 lines)


<center>

<bold>"PÅGÅENDE NORDISK FORSKNING INOM IT-HISTORIA"

</bold>En informell workshop lördagen 22 november 1997 arrangerad av 

CIC - Center for Information and Communications Research,

Handelshögskolan i Stockholm

och

Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria,

Kungl Tekniska Högskolan

</center>


Lördagen 22 november anordnas en informell workshop om aktuell nordisk
forskning inom IT-historia (data, media, telekom). Huvudsyftet är att
ge möjlighet för forskare i de nordiska länderna att träffas och lära
känna varandra och att diskutera aktuell forskning. Deltagarna
förväntas endast att under 10-15 min presentera sig själva och sin
pågående eller planerade forskning. Absolut INGA papers eller manus.
Avslutningsvis kan vi om det finns intresse diskutera eventuella
samarbetsprojekt, exemplevis att anordna en gemensam session på den
IT-konferens (ITS 98) som anordnas i Stockholm 20-24 juni. Men detta
får ge sig av diskussionsklimatet.


Workshopen äger rum kl. 10-15 lördagen 22 november i CIC:s lokaler på
Regeringsgatan 52 i Stockholm, porttelefon "Research project", och vi
bjuder på lunch för alla deltagare. Anledningen till att workshopen
anordnas under lördagen är att ge den finske IT-historikern Martti
Häikiö möjlighet att delta. Martti som besöker Stockholm under helgen
är docent i politisk historia vid Helsingfors universitet och har
tidigare bl.a. har skrivit om dataöverföringens historia och för
närvarande arbetar han med en bok om gsm-fenomenet i Finland samt ett
större projekt om Nokias historia 1966-2000.


De som är intresserade ombeds att anmäla sig innan 21 november till
Mats Fridlund, tel. 08-790 8561, 070-716 4953
<<mailto:[log in to unmask]>. 


SPRID GäRNA DENNA INBJUDAN VIDARE TILL ANDRA SOM NI TROR SKULLE VARA
INTRESSERADE AV ATT DELTA I WORKSHOPEN.


De som är intresserade av forskare och forskning på CIC eller Avd. för
teknik- och vetenskapshistoria hänvisas till våra hemsidor på
<<http://www.cic.hhs.se/> respektive <<http://www.psm.kth.se/hot/>


Välkomna!

Anders Lundgren  & Mats Fridlund

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager