LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Symposium kring den svenska 1700-tals ekonomen och politikern Anders Nordencrantz
From: "Wråkberg, Urban" <[log in to unmask]>
Reply-To:Lista f¸r id+- och l§rdomshistoria i Sverige <[log in to unmask]>
Date:Thu, 6 Nov 1997 16:43:59 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (75 lines)


Sista minuten inbjudan till symposium kring den svenska 1700-tals 
ekonomen och politikern Anders Nordencrantz. I arrangemang av Svenska 
sällskapet för 1700-talsstudier med stöd av Centrum för 
vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm. Deltagande 
i mån av plats, obligatorisk förhandsanmälan senast onsdag 12/11, se 
nedan.


PROGRAM

FÖR

ANDERS NORDENCRANTZ MINNESSYMPOSIUM

den 15-16 november 1997
vid
Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm

Lördag 15 november

1230 Ankomst
1300 Symposiet öppnas
1315 Tore Frängsmyr, Frihetstidens idéklimat
1400 Göran Nilzén, Förtretlighetens följder
1445 Birgitta Ericsson, Anders Bachmansson och borgarståndet under 
tidig frihetstid
1530 Kaffe
1600 Stellan Dahlgren, Johan Claeson Rising - en föregångare till 
Nordencrantz ?
1645 Åsa Karlsson, Enväldets ekonomer: Ekonomiska idéer i Sverige 
under Karl XII:s envälde - förebilder eller motbilder till 
frihetstidens ekonomiska författare?
1730 Lars Herlitz, Legitimeringen av politik och ekonomi

Söndag 16 november

0930 Pentti Virrankoski, Anders Chydenius som Nordencrantz´ elev.
1015 Per Frohnert, Politi-begreppet i 1700-talets ekonomiska diskurs
1100 Karin Johannisson, Merkantilismens utopism
1200 Lunch
1315 Lars Magnusson, (titel ej fastställd)
1400 Juha Manninen, Johan Archenholtz´ Englandsresa 1731
1445 Symposiet avslutas

Symposiet arrangeras av Svenska sällskapet för 1700-talsstudier med 
stöd av Centrum för vetenskapshistoria, vid Kungl. 
Vetenskapsakademien.
Det äger rum i Kungl. Vetenskapsakademiens lokaler, Lilla 
Frescativägen 4, Stockholm. Dit kan man ta sig med tunnelbana nr 24 
mot Mörby centrum, avstigning Universitetet.
Åt varje föredragshållare är anslagna 45 minuter, varav 15 minuters 
diskussion. Programmet är välmatat; därför är det angeläget att alla 
håller tiden.
Söndagens lunch är en buffet som intas på Vetenskapakademien i 
anslutning till förhandlingssalen. (OBS: Endast genom förhandsanmälan 
och i mån av plats!)

OBS: Förhandsanmälan till symposiet är obligatorisk för deltagande och 
görs före onsdag 12/11 enklast direkt till:

Dr. Urban Wråkberg
Centrum för vetenskapshistoria
Kungl. Vetenskapsakademien   	
Box 50005
104 05 Stockholm
tfn: 08 673 96 13
fax: 08 673 95 98
e-post: [log in to unmask]

Välkomna !

Prof. Bo Lindberg
Avd. för idéhistoria
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager