LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: universitet
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Wed, 3 Dec 1997 11:22:25 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (18 lines)


Högskolestyrelsen beslöt på tisdagen att ändra namn till
Universitetsstyrelsen. Anledningen är att KTH den 1 januari i år av
regeringen fick rätt att kalla sig universitet (liksom Luleå tekniska
högskola som också bytte namn till Luleå tekniska universitet). Däremot
behåller vi själva, som tidigare meddelats, namnet Kungl Tekniska Högskolan
med förkortningen KTH.

Universitet, av lat. unive´rsitas, betyder ungefär helhet. Ett universitet
är en läroanstalt för högre utbildning och, i modern tid, forskning.  De
fyra klassiska fakulteterna är filosofi, teologi, medicin och juridik. Den
filosofiska var förberedande för de tre "högre" fakulteterna. Idag har vi
flera nya fakulteter som t ex teknisk-naturvetenskaplig, som KTH tillhör,
samhällsvetenskaplig och farmaceutisk. Universitetet i Bologna ,som anses
vara världens äldsta, är grundat år 1088. Uppsala universitet, 1477, är
Sveriges äldsta. Den 6 juni 1827 börjar undervisningen vid Kongl.
Teknologiska Institutet på Mäster Samuels gränd i Stockholm. Då
Teknologiska Institutet blev 50 år erhöll det i födelsedagsgåva av Kongl.
Maj:t namnet Kongl. Tekniska Högskolan.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager