LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Framtid med Asien
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Mon, 18 Jan 1999 14:03:47 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (24 lines)


Utrikesdepartementets arbetsgrupp för en svensk Asienstrategi har nyligen
lagt fram sitt slutbetänkande. Det heter "Framtid med Asien" (Ds 1998:61)
och är en 400-sidig rapport med förslag om olika åtgärder för att stärka
samarbete och ekonomiskt utbyte med Asien. Ett särskilt avsnitt tar upp vad
som skulle kunna göras på forskningens och den högre utbildningens område:
Där föreslås:
-  att man bör förstärka möjligheterna för svenska studenter att studera i
Asien och för svenska högskolor att ta emot asiatiska studenter genom att
det av Högskoleverket och Sida föreslagna programmet Linnaeus genomförs,
- att former utvecklas för utökat studentutbyte med Japan och Sydkorea (som
inte täcks av Linnaeus).
- att det skapas nya möjligheter för svenska högskolor att ta emot fler
asiatiska studenter på redan befintliga kurser och inom ramen för nya
program
- att Asienkunnandet, forskningen och kompetensen inom området i Sverige
måste förbättras
genom att bl.a. utbildningsprogram som kombinerar yrkeskunskaper med
asienkunnande utvecklas.

Det är enligt utredningen viktigt att utbildningen i de stora asiatiska
språken förstärks och att möjligheterna till studier i  mindre asiatiska
språk underlättas.
Antalet professurer (till vilka knyts doktorand- och forskartjänster) inom
området bör också utökas och långsiktiga forskningsprogram inrättas.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager