LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Utländska doktorander
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Mon, 25 Jan 1999 11:08:51 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (33 lines)


Högskoleverket fick förra våren i uppdrag av regeringen att undersöka hur
många doktorander från länder utanför Norden och EU som studerar i Sverige.
Redovisningen finns nu i en rapport med titeln "Doktorander från länder
utanför Norden och Europeiska Unionen".
- Läsåret 1996/97 fanns 1 416 utländska forskarstuderande från länder
utanför Norden och EU vid svenska lärosäten. Det är 7,5 procent av samtliga
registrerade.
- Drygt 30 procent av de utländska doktoranderna kom från Kina.
- Nästan hälften eller 47 procent av de utländska doktoranderna kom från
något asiatiskt land.

Av förklarliga skäl återfinns antalsmässigt de flesta utländska
doktoranderna vid de största lärosätena. Läsåret 1996/97 fanns 233
registrerade utländska doktorander vid Uppsala universitet vilket
motsvarade 16,5 procent av samtliga utländska doktorander i Sverige. Andra
lärosäten med fler än 200 registrerade utländska doktorander är Lunds
universitet och Karolinska institutet med 213 respektive 212 personer
vilket motsvarar 15 procent vid respektive lärosäte av det totala antalet
utländska doktorander. Vid nämnda tre lärosäten återfanns således nästan 50
procent av samtliga registrerade utländska doktorander läsåret 1996/97.
För att belysa andelen utländska doktorander vid respektive lärosäte har
antalet utländska doktorander registrerade läsåret 1996/97 satts i relation
till antalet registrerade doktorander totalt höstterminen 1996. I
genomsnitt per lärosäte är andelen utländska doktorander drygt 8 procent.
Det lärosäte med
relativt flest utländska doktorander är Karolinska institutet med en andel
på 13,6 procent. Därefter följer KTH med 12,9 procent, 172,  och Luleå
tekniska universitet med 11,8 procent, 35, utländska doktorander. Att dessa
lärosäten har störst andel utländska doktorander pekar på att de
ämnesinriktningar i forskarutbildningen som bedrivs där är eftersökta av
utländska doktorander, dvs ämnesområdena medicin och teknik.
Rapporten kan i sin helhet läsas via:
http://www.hsv.se/publikationer/rapporter/sam9840.htm

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager