LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: nyhetssjok
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Mon, 22 Feb 1999 12:17:31 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (82 lines)


INTERNATIONELL UTBILDNINGSSTATISTIK
OECD ger varje år ut statistikrapporten "Education at a glance". Rapporten
för 1998 som gavs ut i november innehåller ett 40-tal statistiska
indikatorer och speglar utbildningssituationen år 1996 i samtliga
OECD-länder. Utbildningsdepartementet har gjort ett faktablad på svenska
som visar de uppgifter i statistikrapporten som berör Sverige. Ur
innehållet kan nämnas:

- Sverige har jämfört med övriga OECD-länder en av de högsta andelarna av
högskoleutbildade i befolkningen i åldern 25 - 64 år. Endast Kanada och USA
har högre andel högskoleutbildade
- Mellan 1992 och 1996 ökade andelen högskoleutbildade i snabbare takt än
genomsnittligt i EU och OECD.
- Den kraftiga expansionen av universiteten i Sverige i slutet av
1960-talet medförde att Sverige fick några mycket välutbildade årskullar,
"40-talisterna". I slutet av 1990-talet kommer antalet examinerade från
högre utbildning att öka kraftigt, tack vare utbyggnaden av högskolan, och
"70-talisterna" kommer att bli den mest välutbildade generationen i
Sverige.
- Nio länder har högre andel studenter än Sverige i åldrarna 22-25 år.
Andelen unga studenter väntas öka tack vare utbyggnaden av högskolan.
- Sverige uppnådde högre testresultat än alla andra länder i undersökningar
om läs- och problemlösningsförmåga. Sverige har bättre resultat än andra
länder, både bland personer med kortare och längre utbildning.
- Den kraftiga expansionen av teknisk och naturvetenskaplig utbildning i
Sverige gör att andelen examinerade kommer att öka kraftigt. Sverige hade
1996 ett lägre utflöde av examinerade från minst treåriga
naturvetenskapliga och tekniska utbildningar i förhållande till
arbetskraftens storlek än sex andra EU-länder.
Faktabladet finns på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se

BRITTISKA RANKINGSLISTOR
Storbritannien kan snart få sina första officiella rankinglistor över
universitet och högskolor enligt The Times Higher Education Supplement (12
februari). En gemensam arbetsgrupp med företrädare för
utbildningsdepartementet och de två "funding councils" i England och Wales
har enats om en lista på områden inom vilka man vill bedöma universitetens
och högskolornas resultat. De sex områdena är följande:
1.  Bedömning av den sociala rekryteringen
2. Hur många studenter som faktiskt stannar kvar vid det aktuella universitetet
3. Hur stor andel som tar examen
4.  Indikator för genomströmningshastigheten
5. Anställningsläget sex månader efter examen
6. Antalet doktorsexamina, externa forskningskontrakt mm

Under de närmaste veckorna ska man sända ut underlag för insamlingen av
data och resultaten av den samlade bedömningen ska redovisas i en rapport
under hösten. Tanken på en bedömning utifrån ett antal klart definierade
indikatorer presenterardes i en stor universitetsutredningen härom året.
Även om det finns en hel del tveksamhet bland företrädare för universiteten
har den brittiska rektorskonferensen preliminärt ställt sig bakom förslaget.

PRISBELÖNTA FÖR KTH-STUDIER OCH ELITIDROTT I KOMBINATION
För fjärde året har tre framgångsrika teknologer vid KTH mottagit
stipendier utdelade av KTH och managementföretaget McKinsey. Stipendiaterna
har alla kombinerat goda studieresultat på KTH med idrott på elitnivå.
- Håkan Folin, fick 30 000 kronor. Håkan är 22 år och läser tredje året på
Industriell ekonomi. Han hinner även med att spela basket på elitnivå i 08
Alvik Stockholm.
- Mikael Östberg belönades med 20 000 kronor. Mikael, 24 år, studerar på
kemiteknikprogrammet och är en av Sveriges främsta beach-volleyboll
spelare.
- Gustaf Unger, 25 år, mottog 10 000 kronor. Han har kombinerat studier i
maskinteknik på KTH med studier både på Stockholms Universitet och på ETH,
tekniska högskolan i Zürich, samt en satsning på segling på internationell
nivå.

"Det är roligt att kunna få premiera driftiga teknologer. Samarbetet mellan
KTH och näringslivet kommer att bli allt viktigare i framtiden och vi ser
det här priset som ett sätt att uppmuntra entreprenörskap" säger prorektor
Mathias Uhlèn, ansvarig för KTH:s kontakter med näringslivet, som
tillsammans med Per-Ola Karlsson, partner på McKinsey & Company delade ut
stipendierna.

Stipendiet McKinsey Award vänder sig till teknologer som läst minst 80
poäng vid KTH. Vid bedömningen beaktas, förutom goda studieresultat,
anmärkningsvärd initiativförmåga och ambition samt samarbetsförmåga.

KUNGEN INVIGER KÅRHUSET
Kårhuset som nu totalrenoveras invigs av kungen den 29 oktober. Intressant
information om Kårhusets historia, ombyggnaden och byggplatsen finner du på
http://www.ths.kth.se/ombyggnad/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager