LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Centrum för vetenskapshistorias öppettider
From: "Grandin, Karl" <[log in to unmask]>
Reply-To:Lista för idé- och lärdomshistoria i Sverige <[log in to unmask]>
Date:Wed, 28 Apr 1999 11:31:05 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (55 lines)


Öppettider på Centrum för vetenskapshistoria

Den 6 december 1988 invidges Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl.
Vetenskapsakademien i Frescati. Centrum ansvarar och vårdar akademiens
250-åriga arkiv, Nobelarkivet, personarkiv från vetenskapsmän och ledamöter,
en instrumentsamling med nära 4.000 poster, ett porträttarkiv, medaljer,
antika möbler, konstföremål samt ett vetenskapshistoriskt referensbibliotek.

Syftet med Centrums verksamhet är att genom arkivservice och
arbetsmöjligheter för gästforskare aktivera och biträda den
vetenskapshistoriska forskningen, särskilt med tanke på akademiens eget
arkiv och personarkiven från vetenskapsmän och ledamöter. Centrum tar emot
besökare som bedriver en för detta ändamål relevant vetenskapshistorisk
forskning. Tillträde till referensbiblioteket kan sedan den 1 september 1998
ej längre medges. Den där uppställda speciallitteraturen kan emellertid
beställas interurbant.

Arkivets öppettider under perioden augusti till juni är:

tisdagar    09.00--13.00
onsdagar    13.00--17.00
torsdagar    09.00--13.00

Utom dessa tider kan besök endast ske efter överenskommelse med Centrums
personal. Under sommaren 1999 kommer arkivet att vara stängt för besökare
från 11 juni till 16 augusti.

Förfrågningar om arkivet mottages av vår bibliotekarie Christer Wijkström
och arkivarie Julia Lindkvist, på tel. 08-673 95 00. Bitr. föreståndare för
Centrum är Karl Grandin, tel. 08-673 95 00.

Närmare upplysningar om verksamheten -- se Centrums hemsida:
http://www.cfvh.kva.se

Välkommen till Centrum för vetenskapshistoria!

Tore Frängsmyr
Prof. i vetenskapshistoria
Föreståndare

Genom

Kalle Grandin

_____________________________________
Karl Grandin
Center for History of Science
The Royal Swedish Academy of Sciences
Box 50005
SE-104 05 Stockholm
SWEDEN
Tel: +46 (0)8 - 673 96 16
Fax: +46 (0)8 - 673 95 98
E-mail: [log in to unmask]
Internet: www.cfvh.kva.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager