LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Konst-teknik-kommunikation # 5
From: Staffan Bengtsson <[log in to unmask]>
Reply-To:Lista för idé- och lärdomshistoria i Sverige <[log in to unmask]>
Date:Tue, 13 Apr 1999 09:55:05 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (54 lines)


Konst-teknik-kommunikation # 5

ART NODE OCH IASPIS PRESENTERAR

SLAVOJ ZIZEK

PLATS: Art Node, Minbyrån hus 102, Norra Brobänken, Skeppsholmen
(<http://www.artnode.se/skeppsholmen>www.artnode.se/skeppsholmen
TID: Torsdagen den 22 april, kl 19.00

Slavoj Zizeks mångfasetterade och uppfinningsrika arbeten har under senare
år gett upphov till många debatter och har rönt stor uppmärksamhet. Med
utgångspunkt i en djup förtrogenhet med den psykoanalytiska traditionen
från Freud till Lacan, filosofi och samhällsteori, har han publicerat
anslående analyser av film, populärkultur och politiska ideologier.

Hans senare arbeten har utforskat den moderna informationsteknologins
påverkan på vår erfarenhet av kroppen, begäret och fantasin. I sitt
föredrag på Art Node kommer han att behandla vilken mening det "Reella" -
"det som alltid påverkar och rör oss, men till sist kanske också leder till
vår undergång" - kan ha i den digitala världen.

Zizek är Senior Researcher vid Institute for Social Studies, Ljubljana,
Slovenia och gästprofessor vid New School for Social Research, New York.
Hans publikationer omfattar The Plague of Fantasies (1997), The Sublime
Object of Ideology (1989), For They Know Not What They Do (1991), The
Metastases of Enjoyment: Six Essays on Women and Causality (1994), and The
Indivisible Remainder: Essays on Schelling and Related Matters (1996).Det kommer också ske en intervju med Zizek på internet:

PLATS: <http://www.artnode.se/zizek>www.artnode.se/zizek
TID: Torsdagen den 22 april, kl 16.00
Frågor kan framföras före/under intervjun till: [log in to unmask]

Art Node
Minbyrån, Skeppsholmen
111 49 Stockholm
Sweden

Tel +46 (0)8 678 19 80
Fax +46 (0)8 678 19 88
Homepage: http://www.artnode.se
Email: [log in to unmask]

-----------------------------------------------------------------------------
Staffan Bengtsson        Tel:   +46-70-441 42 00 (mobile)
Uppsala University        Fax:   +46-70-411 54 81 (mobile)
Department of Aesthetics,    Tel/fax: +46-8-641 13 03 (home)
Slottet, södra tornet, ing H   E-mail: [log in to unmask]
S-752 37 Uppsala, Sweden     Address: Fatburstrappan 18,T6.3,
                                 S-118 26 Stockholm,Sweden

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager