Content-Type: text/html

Hej Miguel,

Det var mycket trevligt att träffas. Hoppas allt är väl.

Med vänlig hälsning

Azar Mahloujian 


MSN 8 helps ELIMINATE E-MAIL VIRUSES. Get 2 months FREE*.