Content-Type: text/html

Hej Miguel,

Det var mycket trevligt att träffas. Hoppas allt är väl.

Med vänlig hälsning

Azar MahloujianMSN 8 with e-mail virus protection service: 2 months FREE*