Content-Type: text/html

NT-nytt från Vetenskapsrådet

 

NT-nytt på vr.se: <http://www.vr.se/press/arkiv/sida.jsp?resourceId=-323>

-------------------------------------------------------------------------

 

Nr 12 − 2005, 13 december

Utges av Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

Utkommer cirka en gång i månaden

Redaktör Eva Högström, tel 08-546 44 345, [log in to unmask]"><[log in to unmask]>

 

Innehåll: *Beslut och avslag i årets ansökningsomgång; *Förändrad hantering av bidragsformen ”Anställning som forskarassistent; *22 förslag till Berzelius Center; *Förlängd ansökningstid för Linnéstöd och Forskarskolor; *Årets Tage Erlander-professur: Princetonforskare till Lund; *Utlysning: 9 anställningar som forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap; *Ny forskningsberedning utsedd; *Svensk forskare får stöd inom EMBO:s program för unga forskare; *Descartespriset för forskningsprojekt; *Utvärdering inom kvartärgeologi; *Nästa nummer av Tentakel 19 december; *Call for Seminar Proposals; *Call for Papers

 

Beslut och avslag i årets ansökningsomgång

Beslut (kontrakt), avslagsbrev och beredningsgruppernas yttrande skickas till alla före jul. Vad gäller anställning som forskarassistent så har vissa förändringar genomförts, se nedan.

 

Förändrad hantering av bidragsformen ”Anställning som forskarassistent”

Efter ändringar i högskoleförordningen beslutar Vetenskapsrådet numera om anställning av den som beviljas bidragsformen ”Anställning som forskarassistent”. På grund av den förändrade hanteringen kring bidragsformen kommer anställningsbeslut samt avslagsbrev skickas ut först när universitetet/högskola inkommit med en bekräftelse att de accepterar att anställa föreslagen forskarassistent. Vetenskapsrådet kommer att skicka information till universitet/högskolor före jul om förslag till innehavare av tjänst.

Besluten kan överklagas av annan sökande av anställning som forskarassistent vid Vetenskapsrådet 2005 genom skrivelse ställd till Överklagandenämnden för högskolan. Skrivelsen insänds till Vetenskapsrådet, 103 78 Stockholm. Överklagandet ska ha inkommit till Vetenskapsrådet inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på Vetenskapsrådets anslagstavla. Överklagandet ska innehålla vilket beslut det avser, vad i beslutet den sökande vill klaga över samt skälen till detta.

 

22 förslag till Berzelius Center

Berzelius Center är en gemensam utlysning för Vetenskapsrådet och VINNOVA. Sista ansökningsdag var den 1 december och 22 förslag har kommit in.

Läs mer <http://www.vinnova.se/Main.aspx?ID=27c57b1e-52bc-4d5b-8fef-8f167822bcfe>

 

Förlängd ansökningstid för Linnéstöd och Forskarskolor

Sista ansökningsdag för Linnéstöd och Forskarskolor knutna till Linnéstödet har senarelagts till den 23 januari. Vetenskapsrådet och Formas har gemensamt utlyst den nya bidragsformen Linnéstöd. Universiteten söker och stödet riktas till starka grundforskningsmiljöer inom samtliga vetenskapsområden.

Läs mer <http://www.vr.se/forskning/bidrag/bidrag.jsp?languageId=1&resourceId=-222&tab=1>

 

Årets Tage Erlander-professur: Princetonforskare till Lund

Den framstående proteinforskaren Jannette Carey från Princeton University är årets innehavare av Tage Erlanders gästprofessur. Den 14 december installeras hon vid institutionen för biofysikalisk kemi på Lunds universitet. Carey är den första kvinnan på professuren. Sedan starten 1982 har enbart män haft den, däribland två Nobelpristagare.

Läs mer <http://www.vr.se/press/arkiv/sida.jsp?resourceId=-319>

 

Utlysning: 9 anställningar som forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet utlyser 9 anställningar som rådsforskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Sista ansökningsdag är 14 februari 2006. Från och med början av januari kommer ansökningsformuläret att finnas på Vetenskapsrådets hemsida.

Läs mer <http://www.vr.se/forskning/bidrag/bidrag.jsp?languageId=1&resourceId=-254&tab=1>

 

Ny forskningsberedning utsedd

Regeringen har utsett ledamöterna i sin forskningsberedning. Forskningsberedningen är ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor och består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet. Ledamöterna förordnas mellan 9 december 2005 och 31 december 2006. En av ledamöterna som finns med är professor Barbro Åsman som också är ledamot i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Läs mer <http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/54765>

 

Svensk forskare får stöd inom EMBO:s program för unga forskare

Ruth Palmer vid Umeå centrum för molekylär patogenes har i skarp konkurrens och som enda forskare i Sverige utsetts till att få stöd i European Molecular Biology Organizations (EMBO) prestigefyllda treåriga Young Investigator Programme. Bland annat får Ruth Palmer ett EMBO Young Investigator Award som finansieras av medlemslandet (Vetenskapsrådet) om 15 000 Euro per år under åren 2006-2008.

Läs mer om utmärkelsen <http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1983>

Läs mer om EMBO <http://www.vr.se/artikel/ViewPage.action?siteNodeId=446&languageId=4&contentId=4060&issueContentId=4047>

 

Descartespriset för forskningsprojekt

European Social Survey (ESS) har som första forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen tilldelats europakommissionens Descartespris.

Läs mer <http://www.vr.se/press/arkiv/sida.jsp?resourceId=-291>

Den 14 december öppnar möjligheten att skicka in förslag till EU:s Descartes-pris 2006.  Priset består av en vetenskaplig del till bästa europeiska forskningssamverkansprojekt och en kommunikationsdel, där framstående kommunikationsinsatser belönas.

Läs mer <http://europa.eu.int/comm/research/descartes/> samt <http://europa.eu.int/comm/science-society>

 

Utvärdering inom kvartärgeologi

Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap genomför för närvarande en utvärdering, av den av Vetenskapsrådet stödda forskningen, inom kvartärgeologi. Cirka 20 forskare omfattas av utvärderingen.

Läs mer <http://www.vr.se/press/arkiv/sida.jsp?resourceId=-241>

 

Nästa nummer av Tentakel 19 december

Missa inte nästa nummer av Vetenskapsrådets nya nättidning Tentakel som kommer den 19 december. Bland annat kan du läsa om forskningsfusk och om Simon Singh, författaren till ”Big Bang”. Tentakel hittar du på www.tentakel.vr.se.

 

Call for Seminar Proposals

NOS-M seminars in Medical Imaging/Health Surveys and Biobanking. Sista ansökningsdag är den 6 februari 2006.

Läs mer <http://www.vr.se/forskning/bidrag/ovrbidrag.jsp?resourceId=-312&languageId=1>

 

Call for Papers till konferens om Netlearning

Konferensen, som äger rum den 8-10 maj, vänder sig till dig som forskar om och utvecklar nätbaserat lärande. Deadline för Call for papers är 20 januari 2006. Arrangörer är Blekinge tekniska högskola, Nätuniversitetet, Vetenskapsrådet och Rådet för högre utbildning, i samarbete med Växjö universitet och högskolan i Kalmar.

Läs mer <http://www.netlearning.se/2006/>

 

Du som är intresserad av internationella utlysningar (EMBL, ESF med mera) se tips på Vetenskapsrådets hemsida <http://www.vr.se/english/index.jsp>

 

Detta var årets sista nummer av NT-nytt.

 

God Jul och väl mött nästa år!

Eva Högström, redaktör