cid:<a href=[log in to unmask]">

 

Hej!

Välkommen till höstens första nummer av Tentakel.

Läs om regeringens strategiska satsningar, där stora summor går till energi och life science.

Hälsningar Eva Barkeman

Redaktör

  

Mer ur innehållet:

Färre forskare i Vetenskapsrådet

Två tredjedelar av ledamöterna i Vetenskapsrådets ämnesråd ska bort. Och styrelsen ska krympa. Det föreslår regeringen i sina nya regler för Vetenskapsrådet.

Förslaget leder till ökad politisk styrning och en urholkning av svensk grundforskning, menar många ledamöter i ämnesråden.

Läs mer

 

Så vill Vinnovas nya GD värna om AB Sverige

Sedan den 1 september är Charlotte Brogren ny generaldirektör på forskningsfinansiären Vinnova, dit hon handplockades från sin tidigare post som utvecklingschef på ABB Robotics i Västerås. Läs intervjun i Tentakel.

Läs mer

 

Hon tar fram DNA ur Linnés växtsamlingar

Växterna på Linnés Hammarby utanför Uppsala kan vara exakt desamma som Carl von Linné själv använde i sina studier och herbarier.

Uppsalabiologer har visat att det går att DNA-bestämma 200 år gammalt växtmaterial.

Läs mer

 

DEBATT

Djupet först, sedan bredden

Renodlad tvärvetenskap kan bära frukt bara om de existerar i nära samverkan med grupper med väsentligt mer solid förankring i renodlad fysik, matematik, kemi, elektronik, biologi, medicin etc, skriver Chalmersforskaren Fredrik Höök.

Läs mer

 

När är man fysiker?

Att studera fysik innefattar så mycket mer än lärandet av själva ämnesinnehållet, det handlar på olika sätt om att förhålla sig till och delta i skapandet av en "fysikerkultur", skriver Uppsalaforskaren Anna Danielsson.

Läs mer

 

RECENSION

Kreativitet i tid och rum

I boken "kreativitet i tid och rum - processer, personer och platser" erbjuder Gunnar Törnqvist en bred översikt om aktuell forskning kring begreppet kreativitet, med särskild tonvikt på kreativitetens platser och miljöer. I slutet av boken exemplifieras teorierna om kreativitetens förutsättningar med exempel från Nobelpristagares levnadsöden, skriver Tomas Andersson.

Läs mer

 

---

Tidningen kommer ut en gång i månaden.

Om du inte vill ha fler löpsedlar från Tentakel, skicka ett e-brev till [log in to unmask]" title="mailto:<[log in to unmask]>"><[log in to unmask]>

------------------------------------------------------------------------

Tentakel – en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se