Content-Type: text/html

Hej,

 

Varsågoda – här kommer NT-nytt från Vetenskapsrådet.

 

 

 

Föreslå ämnen till anställningar som forskare inom NT

Vetenskapsrådets Ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap finansierar ett program för forskaranställningar vid svenska universitet och högskolor, så kallade rådsforskare. Deadline för att lämna förslag till nya ämnen är 3 maj 2010. Läs mer

 

Nominera kandidat till Tage Erlanders gästprofessur 2011

Vetenskapsrådet inbjuder landets institutioner/avdelningar för organisk kemi, oorganisk kemi, materialkemi, fysikalisk kemi, biofysikalisk kemi, teoretisk kemi, processteknik, miljöteknik och analytisk kemi att senast den 9 april 2010 komma med förslag till innehavare av Tage Erlanders gästprofessur för år 2011. Läs mer

  

Vetenskapsrådet går vidare i att stärka Europa som forskningskontinent

Nu har Vetenskapsrådet beslutat sig för att särskilt engagera sig i åtta av tio åtgärdspunkter som ingår i den europeiska handlingsplanen "EUROHORCs and ESF Vision on a Globally Competitive ERA and their Road Map for Actions". Läs mer

 

Byggnationen av XFEL igång och rådgivande kommittéer har tillsatts

Lars Börjesson, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet, blir Sveriges delegat i styrelsen för XFEL Gmbh, och Mikael Eriksson vid MAX-lab och Lunds universitet har valts till ordförande i XFEL:s rådgivande kommitté Machine advisory committee (MAC). Läs mer

 

Stipendier inom SCAR — möjlighet för unga forskare att involveras i Antarktisforskning

SCAR:s (Scientific Committee on Antarctic Research) stipendier för 2010-2011 finns nu att söka. Stipendierna uppmuntrar till att aktivt involvera unga forskare i vetenskaplig Antarktisforskning, genom forskarutbyten mellan SCAR:s medlemsländer. Sista ansökningsdag är den 15 maj 2010.

Läs mer

 

Ökat svenskt deltagande i FP7

Vetenskapsrådet ska genom riktade informationsinsatser verka för att öka svenska forskares möjligheter att få del av internationella forskningsmedel. Den andra lägesrapporten, framtagen av Vinnova, släpptes nyligen och visar på en fortsatt positiv trend. Läs mer

  

UTLYSNINGAR

  

Vetenskapsrådets stora utlysning är öppen

Vetenskapsrådets stora årliga utlysning av forskningsstöd inom alla ämnesområden är öppen. Nytt för i år är bland annat att den som söker projektbidrag ska räkna med indirekta kostnader i budgeten och att alla som får finansiering från Vetenskapsrådet förbinder sig att göra sina forskningsresultat tillgängliga enligt principen om så kallad Open Access.

En annan nyhet är projektbidrag inom området Livets molekyler i samverkan.

 

Sista ansökningsdag för bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap är den 13 april och för bidrag till forskningsinfrastruktur är den 20 april 2010.  Läs mer

  

Sök bidrag för nanomedicin inom ERA-Net

Nu har den andra utlysningen för det europeiska ERA-Net-programmet för nanomedicin, EuroNanoMed öppnat. Fokus för utlysningen är diagnostik, läkemedelsdistribution och regenerativ medicin. Från Sverige deltar Vetenskapsrådet och Vinnova. Deadline är 11 juni 2010. Läs mer

  

ESF utlyser förslag till nya EUROCORES-program

ESF, European Science Foundation, har öppnat en utlysning för förslag till nya så kallade EUROCORES-program. Deadline för förslag är 21 maj 2010. Läs mer

  

Utlysning av bidrag till omfattande infrastruktur för biologisk avbildning

Inom ramen för regeringens strategiska satsningar utlyses bidrag till omfattande infrastruktur för biologisk avbildning. Den huvudsakliga inriktningen gäller MRI och PET, men även avbildning med annan teknik som kräver nationell samordning kan komma i fråga. Infrastrukturen ska ha förankring nationellt och utnyttjas av ett flertal forskargrupper eller användare vid flera lärosäten. Sista ansökningsdag är den 20 april 2010. Läs mer

  

EMBL utlyser lediga tjänster

EMBL, Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet, utlyser lediga tjänster i Heidelberg, Hamburg och Hinxton/Cambridge. Läs mer

 

Flera aktuella utlysningar vid internationella organisationer 

Läs mer

 

 

Vänligen Pamela Werner

 

 

Pamela Werner

Informationsansvarig naturvetenskap och teknikvetenskap
Kommunikationsavdelningen

Vetenskapsrådet

Klarabergsviadukten 82

103 78 Stockholm

Tfn 08-546 44 282

www.vr.se