cid:<a href=[log in to unmask]">

 

Hej!

Här kommer senaste numret av Tentakel, där huvudtemat är så kallade rådsforskaranställningar.

Glad påsk önskar Eva Barkeman

Redaktör

  

Ur innehållet:

Så gick det för de kvinnliga rådsforskarna från 2002

2001 gjorde Vetenskapsrådet en specialsatsning på sex unga lovande kvinnliga forskare inom teknikvetenskap. 2002 tillträdde de var sin sexårig rådsforskartjänst.

I dag har alla en bra karriär inom akademin, visar en uppföljning som Tentakel gjort.

Läs mer

 

Indirekta kostnader påverkar forskaren

Från och med i år ska även indirekta kostnader anges när forskare söker projektbidrag från Vetenskapsrådet. De nya reglerna lär resultera i lägre beviljningsgrad eftersom pengarna inte räcker till högre indirekta kostnader, befarar Arne Johansson på Vetenskapsrådet.

Läs mer

 

För Pernilla är jobbet en hobby

I Tentakels serie Rådsprofilen, får du träffa alla ledamöter i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap. Möt Pernilla Wittung-Stafshede.

Läs mer

 

Nu kan Olle anställa fler forskare

Grattis Olle Eriksson, materialforskare vid Uppsala universitet, som får 2,1 miljoner euro i ett "Advanced Grant" från det europeiska forskningsrådet ERC till forskning om magnetiska material.

Läs mer

 

 

DEBATT

Doktorera – en utbildning, ett arbete eller ett kall?

Synen på forskarutbildningen som ett arbete, en utbildning eller ett kall faller tillbaka på olika normsystem. Det gör det svårt för doktoranderna att navigera på det akademiska fältet, skriver  Jennie Haraldsson som doktorerat på reformen av den svenska forskatutbildningen 1998.

Läs mer

 

Bredare rådsforskarutlysningar stärker svensk forskning

Den som lyckas konkurrera om en tjänst kan alltså förväntas bidra till svensk forskning under en karriär på kanske 20-30 år. Med det perspektivet känns det tveksamt att tillsätta tjänster utifrån specifika ämnesbeskrivningar som ter sig heta eller logiska i dagsläget, skriver Mikael Käll, professor i fysik vid Chalmers.

Läs mer

 

 

RECENSION

Djuren och människan – Om den moderna biologin och dess världsbild (Redaktör: Lars Johan Erkell)

Lars Johan Erkell har ibland mycket bra pedagogiska grepp och jämförelser, som t ex varför evolutionen gärna tar många små steg mer än ett jättekliv, skriver recensenten Lars M Nilsson.

Läs mer

 

---

Tidningen kommer ut en gång i månaden.

Om du inte vill ha fler löpsedlar från Tentakel, skicka ett e-brev till [log in to unmask]" title="mailto:<[log in to unmask]>"><[log in to unmask]>

------------------------------------------------------------------------

Tentakel – en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se