cid:<a href=[log in to unmask]">

 

Hej!

Här kommer sista numret av Tentakel för sommaren, där du kan läsa om oförbrukade forskningsmedel vid universiteten samt se olika förslag på hur man ska öka intresset för naturvetenskap och teknik hos unga.

Hälsningar Eva Barkeman

Redaktör

  

Mer ur innehållet:

Lund har två miljarder i oförbrukade forskningsmedel

Lunds universitet har de senaste åren lyckats få flera Linnéstöd och en stor del av regeringens strategiska satsningar. Men har också mest oförbrukade bidrag av alla lärosäten. 2009 var summan 2,06 miljarder.

Läs mer

 

Sven tror på strategisk grundforskning

Sven Stafström blir ny huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap från och med den första juli.

Läs intervjun med honom i Tentakel.

Läs mer

 

Språken går som en dans för Ellen

I Tentakels serie Rådsprofilen, får du träffa alla ledamöter i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap. Möt Ellen Moons.

Läs mer

 

 

DEBATT

Hur ska vi få Bo, 53, intresserad av naturvetenskap och teknik?

I barns, ungdomars och vuxnas vardag är det sällsynt med naturvetenskap, och dess utövare är anonyma och ansiktslösa, skriver Anne-Sofie Mårtensson.

Läs mer

 

Inför Bolognaprocessen även i forskarutbildningen

Genom att förkorta doktorandutbildning med tre år enligt Bolognaprocessen, skulle vi kunna examinera doktorer vid åldrar som är i bättre samklang med många andra länder, skriver Olle Eriksson.

Läs mer

 

Att göra akademisk karriär i Sverige är svårt

Dagens system stödjer vetenskaplig kreativitet hos studenter och postdoktorer, men gör mycket lite för att sedan möjliggöra en akademisk karriärväg för unga forskare, skriver Oleg Kochukhov.

Läs mer

 

 

RECENSION

Darwin och vår herre

Den bästa essän har skrivits av hjärnforskaren Peter Århem och är ett försök att svara på frågan varför människan är så överlägsen de andra djuren. Århem har inget svar på frågan, men han är svarslös på ett mycket intelligent och övertygande sätt, skriver recensenten Arne Jarrick.

Läs mer

 

---

Tidningen kommer ut en gång i månaden.

Om du inte vill ha fler löpsedlar från Tentakel, skicka ett e-brev till [log in to unmask]" title="mailto:<[log in to unmask]>"><[log in to unmask]>

------------------------------------------------------------------------

Tentakel – en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se