Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: cid:<a href=[log in to unmask]">

 

Hej!

Här är senaste numret av Tentakel, där vi bland annat rapporterar om tidskrifter som har en tvivelaktig affärsidé: De skriver om svensk forskning – om forskaren betalar. Läs intervjun med Uppsalaprofessorn Göran Arnqvist som har blivit uppvaktad av flera av dessa tidskrifter sedan han i fjol fick bidrag från Vetenskapsrådet. Nu vill han uppmärksamma andra om tidskrifternas affärsidé.

 

Hälsningar Siv Engelmark Cederborg

Redaktör Tentakel Nr 2 2011

  

  

MER UR INNEHÅLLET:

Fler ansökningar i år

Närmare 2000 ansökningar inom natur- och teknikvetenskap har kommit in till Vetenskapsrådet i årets stora ansökningsomgång. Det är betydligt fler än i fjol. En stor del av ökningen kan tillskrivas det nya bidraget för unga forskare. Drygt 700 unga forskare har sökt det nya bidraget.

Läs mer

 

Succé för ny struktur för kemister

År 2002 organiserade man om vid Institutet för organisk kemi och biokemi i Prag. Man valde då att bryta den gamla strukturen att anställa efter olika ämnesområden och i stället satsa på de allra bästa forskarna. Efter det har antalet publiceringar av institutets forskare fördubblats och antalet citerade artiklar ökad exponentiellt.

Läs mer

 

Rankningslistorna avlöser varandra

Flera nya rankningslistor har publicerats under våren, där lärosätena rangordnas efter olika kriterier. Tentakel kollar hur de påverkar högskolevärldens strategier.

Läs 5 röster

 

 

 

DEBATT

Inte riskfritt att ersätta doktorander med postdoktorer

Doktorander ersätts i allt större utsträckning av postdoktorer i forskargrupper. För den enskilde forskaren är det nästan alltid en fördel. Men i det nationella perspektivet är det mer tveksamt om det är bra. Konsekvenserna blir att vi utbildar färre doktorer. Det är ett hot mot kompetensförsörjningen i Sverige, skriver Bengt Andersson, professor vid Chalmers.

Läs mer

 

Vetenskapsrådet ska fokusera på grundforskning

Forskarna Örjan Wrange och Lars Wieslander har reagerat på Madelene Sandströms debattartikel i förra numret av Tentakel där hon bland annat skriver att Vetenskapsrådet ska "koncentrera verksamheten mot att finansiera framåtsyftande forskningsprojekt".

Att vi i Sverige skulle sluta upp att stödja den nyfikenhetsdrivna och inomvetenskapligt prioriterade forskningen är en dålig idé som innebär negativa konsekvenser för landets utveckling, skriver de i sitt svar.

Läs mer

 

 

RECENSION

Skymningssång över Kalahari

En stor del av boken ägnas åt att beskriva hur människans utveckling sett ut under historisk tid med levande beskrivningar från Lasse Bergs egna resor och erfarenheter. Detta blandas med beskrivningar av vetenskapliga resultat om människans historia och mänskligt beteende som gör boken till en mycket intressant och lättläst bekantskap. Boken är utmärkt som en tankeväckande beskrivning av människans historia, men det finns avsnitt som inte riktigt håller.

Läs mer

 

Den stora förnekelsen

Att jordens klimat håller på att förändras och att detta till stor del orsakas av människans utnyttjande av ekosystemen är en vetenskaplig teori som stått pall för otaliga prov och som därför representerar ”vetenskapens nuvarande ståndpunkt”. Att den fortlöpande testas med vetenskaplig metodik är naturligtvis utmärkt, medan det däremot är beklämmande att den jämt och ständigt utsätts för medvetet oriktig förnekelse från köpta forskare.

Läs mer

---

Tidningen kommer ut varannan månad.

Om du inte vill ha fler löpsedlar från Tentakel, skicka ett e-brev till [log in to unmask]" title="mailto:<[log in to unmask]>"><[log in to unmask]>

------------------------------------------------------------------------

Tentakel – en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se