Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: cid:<a href=[log in to unmask]">

 

Hej!

Här är senaste – och sista – numret av Tentakel, där vi bland annat rapporterar om besluten om vilka forskningsprojekt som beviljades bidrag i årets stora utlysning. Medelbeloppen är rekordhöga, beviljandegraden  högre och resultatet mer jämställt än i fjol.  Läs intervjun där Chalmersforskaren Jens Nielsen som kammade hem det högsta bidraget berättar vad han ska göra för pengarna. Läs också om Rachel Muheim som får det nya projektbidraget för forskare i början av karriären.  

 

Hälsningar redaktionen för Tentakel

 

 

MER UR INNEHÅLLET:

Hon föreslås bli ny rektor i Uppsala

Eva Åkesson, prorektor och professor i kemisk fysik vid Lunds universitet föreslås bli ny rektor i Uppsala. Därmed kan hon bli historisk. Uppsala universitet har aldrig tidigare i historien haft en rektor som är kvinna.

Läs mer

 

Han blir Tage Erlanderprofessor 2012

John Wettlaufer, professor i tillämpad matematik, geofysik och fysik vid Yale-universitetet blir 2012 års innehavare av Tage Erlanders gästprofessur. Han kommer under året att samarbeta med forskare vid Nordita,  där han var gästprofessor år 2008.

Läs mer

 

Ny webbtidning från Vetenskapsrådet i april

Detta nummer av Tentakel är det sista. I april kommer i stället en ny tidning från Vetenskapsrådet som ska bevaka forskningsfrågor inom alla ämnesområden. I den nya tidningen kommer det också att finnas plats för  debatt. 

Läs mer

 

 

DEBATT

Forskningsmedlen kan räcka till fler grundforskningsprojekt

Bidragen till grundforskningen kan öka utan mer skattepengar. Ett sätt att göra det är att Vetenskapsrådet tillämpar grundregeln att "tillämpning är lika med avslag". Ett annat är att avsluta försöket med 20 strategiska forskningsområden  och omdirigera medlen till vanliga projektbidrag. Det skriver David van der Spoel, professor vid Uppsala universitet.

Läs mer

 

Så får vi öppnare, djärvare och friare forskning 

Nyskapande forskning premieras bäst av ett ständigt tillflöde av nytt blod i form av forskare som står självständiga och inte är fastlåsta i gamla tankesätt och metoder. Det är svårt i ett litet land som Sverige, men ett reformerat system  kan råda bot på detta. Läs inlägget från ordförande och vice ordförande i Sveriges unga akademi, Helene Andersson Svahn och Christian Broberger.

Läs mer

 

 

RECENSION

Kemi- den gränslösa vetenskapen

Dan Holtstam har läst boken som ges ut av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien med målet att beskriva vad kemi är. Författarna visar med många exempel visar på kemins fundamentala betydelse för vår vardag och  också hur kemisk grundforskning kan leda till nyttiga och miljövänliga produkter.

Läs mer

 

Maria Skùodowska/Madame Curie

Utställningen på Nobelmuséet i Stockholm sammanfaller med hundraårsjubileet av Marie Curies andra Nobelpris, i kemi. Utställningen är gjord ur flera perspektiv. En del ägnas åt Curies båda Nobelpris och den dramatik som omgärdade dem, en  del åt vetenskapskvinnan Curie och ytterligare en åt makarna Curies labb. Dessutom uppmärksammas bland annat Marie Curies betydelse för forskningen.

Läs mer

 

--------------------------------------------------------------------------

Tentakel – en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se